<%@ language="vbscript" codepage=65001 %> lrss.fri.uni-lj.si/teaching/MIS/ <% Dim usrPath usrPath = LCase(Request.ServerVariables("PATH_INFO")) Dim usrLC usrLC = request.QueryString("lc") if usrLC = "" then response.redirect(usrPath+"?lc=sl") response.End() end if if InStr(usrLC, "sl") = 0 Then if InStr(usrLC, "en") <> 0 Then usrPathSplit = Split(usrPath, "/", -1) usrPathSplit(1) = "en" usrRedirect = Join(usrPathSplit,"/") Response.Redirect(usrRedirect+"?lc=en") Response.End() else Dim usrLocale usrLocale = request.servervariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") Dim usrLanguages usrLanguages = Split(usrLocale, ",", -1) Dim usrLanguage for Each usrLanguage in usrLanguages if InStr(usrLanguage, "sl") <> 0 Then Response.Redirect("/sl"+usrPath+"?lc=sl") Response.End() elseif InStr(usrLanguage, "en") <> 0 Then Response.Redirect("/en"+usrPath+"?lc=en") Response.End() end if next Response.Redirect("/sl"+usrPath+"?lc=sl") Response.End() end if end if %>
slovenščina english
lrss.fri.uni-lj.si/teaching/mis/
modeliranje in simulacija
profesor .Zimic, Nikolaj
asistent .Šoberl, Domen
predavanja vsak torek 16:00-19:00

učno gradivo
.Zimic, N., 2007. Uvod v modele (predloge s predavanj). [predlogi in pripombe so dobrodošli].
.Zimic, N., 2008. Predloge s predavanj. [predlogi in pripombe so dobrodošli].
.Virant, J., 1991. Modeliranje in simuliranje računalniških sistemov. Didakta, Radovljica.
.Kleinrock, L., 1996. Queueing systems: problems and solutions. John Wiley & Sons, New York.

seminarske naloge
Tekst prve seminarske naloge dobite na laboratorijskih vajah. Izdelata jo dva študenta skupaj (naloga je rešljiva s univerzitetno verzijo Simprocess-a). Kot rezultat je potrebno sestaviti poročilo, v katerem opišete problem naloge, model ter rezultate simuliranja (pod "laboratorijske vaje" si oglejte "navodila za vaje ter uvod v Simprocess", ker je navedeno, kaj naj vsebuje poročilo). Pomembno je, da se pridobljene rezultate ustrezno interpretira. Nalogo zagovarjate ter oddate v sprintani obliki na vajah in sicer do 3. aprila 2009.
Po uspešno zagovorjeni prvi nalogi začnete z drugo in sicer v skupinah po šest študentov. Drugo nalogo naj si vsaka skupina izbere sama. Teme so lahko podobne prvim seminarskim nalogam ali pa še bolje, nekaj na temo delovanja računalniških sistemov (CPU, pomnilni sistemi in hierarhije, diskovni sistemi, RAID, mreže, grafika, operacijski sistemi, brezžične komunikacije). Predlog za drugo nalogo naj vsebuje naslov naloge, podroben opis naloge (kaj bodo entitete, kaj resursi, ...) ter seznam članov skupine. Predlog prinesite na vaje. Tudi za drugi seminar je potreno sestaviti poročilo v katerega vključite morebitne EXPRESSION-e in sicer tako, da je iz poročila razvidno v kateri aktivnosti se nahajajo ter kaj je njihova funkcionalnost. Uspešen zagovor je pogoj za pristop k izpitu. Rok za zagovor druge naloge je do 22. maja 2009.
Pri izdelavi modelov seminarskih nalog uporabljajte verzijo 4.4 , ki jo dobite na tej spletni strani.
Z downloadom univerzitetne licence se strinjam, da bom program Simprocess uporabljal/a samo v študijske namene !!! Datoteko license.dat shranite v [ C:\Program Files\SIMPROCESS\SPSYSTEM ].
Omejitev univerzitetne licence je število aktivnosti (max. 50).
Na zagovoru druge seminarske naloge morate znati prikazati uporabo sledečih gradnikov SIMPROCESS-a:
1. Split in Join
2. GetResource, FreeResource in ReplenishResource
3. Gate
4. Batch in Unbatch
5. Synchronize
6. Transfer
7. Assemble
Bistveno je, da zna vsak član skupine prikazati funkcionalnost zgoraj naštetih gradnikov, kar bo vplivalo na oceno zagovora.
Uspešen zagovor 1. ter 2. seminarja vam ne propade.

laboratorijske vaje
Razporeditev v skupine za laboratorijske vaje:
od A do Čuk sre. 10:15 - 12:30 LRI-JD (na FMF)
od Di do Jen čet. 07:30 - 09:45 LRI-JD (na FMF)
od Jer do Lap čet. 09:45 - 12:00 LRI-JD (na FMF)
od Lep do Pen čet. 14:15 - 16:30 LRI-JD (na FMF)
od Per do Sku čet. 16:30 - 18:45 LRI-JD (na FMF)
od Sla do Ž pet. 07:30 - 09:45 LRI-JD (na FMF)
zagovori

izpit
Na pisnem delu izpita ni dovoljena uporaba literature, prav tako ni dovoljena uporaba kalkulatorja. Čas pisanja je 60 minut za pet enako-ovrednotenih nalog. Morebitna vprašanja lahko podate osebno v LRSS ali preko e-pošte, vendar vsaj tri delovne dni pred izpitnim rokom na katerega ste prijavljeni. Za pristop na ustni del izpita mora biti ocena pisnega dela izpita pozitivna brez upoštevanja ocene seminarske naloge.
roki
.10.11.2008 [ogled 11.11.2008 ob 11:00 v kabinetu prof. Mraza; ustni 12.11.2008 ob 08:00 v LRSS]
.24.3.2009 [ogled 27.03.2009 ob 12:00 v LRSS, ustni 30.03.2009 ob 8:00 v LRSS]
.09.06.2009 [ogled 11.6.2009 ob 12:00 v kabinetu prof. Mraza; ustni 17.6.2009 ob 8:00 (A-K) in ob 14:00 (L-Ž) v LRSS]
.08.09.2009 [ogled 10.09.2009 10h-12h v LRSS, ustni 11.9.2009 ob 10:00 v LRSS]
.21.09.2009 [ogled 22.09.2009 ob 10h v LRSS, ustni 23.9.2009 ob 8h v LRSS]